השרקרקים חזרו

השרקרקים שבו מנדודיהם באפריקה ושוב מקננים ברכס, ודניאל ברקוביץ' שלנו וּמצלמתו שבים לתעד אותם בכישרון רב. ראו גם כאן.
אפשר לצפות בהם ברחבי הרכס בעיקר באזורים הקרובים לים. חשוב לשמור על מרחק של 30 מטר לפחות וּלהצטייד במשקפת. זאת כדי שלא להפחידם וכן ליהָנות מתצפית יפה עליהם ואפשרות לצילום. אין להתקרב לקירות בהם יש חורי קינון, לבל ייבהלו השרקרקים וינטשו את הרכס לִבלי שוּב.

SHRAKRAK2

צילם: דניאל ברקוביץ'

מודעות פרסומת