תכנית העירייה והמאבק להצלת רכס הכורכר

עיקרי תוכנית המתאר המקומית תא/3700 של עיריית תל אביב-יפו לצפון מערב העיר בהקשר לאזור הרכס כוללים את העתקת כביש 2040 מערבה והעלאתו על רכס הכורכר תוך בנייה למגורים ולמלונאות עד למרחק ממוצע של 220 מטר מקו החוף. יתרת השטח ממערב לכביש החדש תהפוך מטבע עירוני "פראי" לפארק עירוני ,מפולש בשלוש שדרות מהאזור המבונה לחוף הים אשר מתחתיו יחפרו שלושה חניונים ועליו יבנו שלושה מיני מרכזי קניות וחניון עילי שיבתרו את הרכס ויפגעו אנושות במערכת האקולוגית הקיימת בו. לעומת זאת, מטרת המאבק היא הכרזת הרכס כשמורת טבע עירונית, כמקובל בערים רבות בעולם תוך התערבות מינימלית בטבע.‏

תכנית העיריה נכון לקיץ 2014

plan1plan2

מודעות פרסומת