תוכנית הבניין העירונית תב"ע 3700 מייעדת שטח באורך של 1.5-2 ק"מ וברוחב ממוצע של פחות מ-200 מ' לאורך רכס החוף בין חוף תל ברוך ומלון מנדרין להיות "פארק חופי". השטח הוא השריד האחרון לנוף של גבעות הכורכר והחמרה עליהן הוקמה תל אביב. המתווה של העירייה לשטח זה כולל הקמת מספר חניוני ענק תת קרקעיים, שלושה "מרכזי פיתוח", שבילים רחבים וגינון אינטנסיבי בחלק מהפארק ושטח מצומצם וחסר רציפות במצב טבעי.

המתווה, אם ימומש, יגרום לפגיעה אנושה בערכי הטבע ובמערכת האקולוגית הקיימת ברכס. לעומת זאת, אם תשמר בשטח מידה מקסימלית של הנוף הטבעי ניתן יהיה להמשיך ולקיים בו פעילויות טבע חינוכיות, לשמר זמינות של ערכי הטבע לתושבי העיר כמקובל כיום בערים המובילות בעולם, והדורות הבאים יוכלו לחוות את הנוף שבתוכו הוקמה העיר העברית הראשונה.

 שמורת תל־אביב, במסגרת "בעלי־החלומות האקולוגיים" של טבע הסביבה

FILMתסריט: נדב גופר, צעד ירוק          צילום וַעֲריכה:  Point of You

מודעות פרסומת